Image Image
Image Image
Image Image

Máy nén khí Piston không dầu
Bạn muốn có máy nén khí không dầu. Với thiết kế bên trong hộp trục khuỷu không dầu giúp bạn hoàn toàn yên tâm, không sợ có lượng dầu phát sinh từ trục khuỷu vào buồng nén khí. Khí mà bạn sử dụng từ máy nén khí thật sự là 100% không dầu.

Thông số kỹ thuật

Xem ảnh lớn