Image Image
Image Image
Image Image

Đầu nén tác nhân lạnh dạng trục vít 2 cấp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xem ảnh lớn

MÔ HÌNH